Välkommen till Arostomten!

På grund av min ålder har jag slutat med alla jultomteuppdrag och slutat köra ångloket Förstlingen II. Det jag gör i stället är att ta hand om Karins stora mängd av blommor.


Fallskärmshopp!

Tandemhopp i Västerås 2022-07-14